Anmäl dig här

18 maj 2022 08:30-10:00Online och kostnadsfritt

Hur stärker vi demokratin i en digital tid?

Gå till livesändningen på Youtube!

Förhoppningarna var högt ställda i början av 2000-talet. Den nya digitala tekniken skulle göra världens samlade kunskap enkelt tillgänglig, och alla skulle ges större möjligheter att delta i det offentliga samtalet. Idag har vi lärt oss att det inte riktigt blev så.

Den stora mängden desinformation gör det svårt att skilja sant från falskt. Den som saknar digital kompetens står fortfarande utanför stora delar av samhällsdebatten. Och alltför många röster skräms till tystnad av hat och hot.

Så, hur kan vi ta oss an den digitala tidens demokratiska utmaningar? Och hur förhåller vi oss till techbolagens stora makt över det offentliga samtalet?

Välkommen till ett digitalt frukostevent där du får ta del av olika perspektiv och funderingar kring hur vi stärker demokratin och det demokratiska samtalet i en digital tid.

Vi ses den 18 maj!Eventet är online och kostnadsfritt.

Anmäl dig här

Program

08:30 - Hej och välkomna!
Robin Vetter, Internetstiftelsen, hälsar välkomna och inleder morgonen. 

08:40 – Hur stärker vi demokratin i en digital tid?
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholm Universitet och ledamot i Svenska Akademien, resonerar kring den digitala tidens största utmaningar för det demokratiska samtalet och vad som krävs för att det ska fungera.

09:20 - Paneldiskussion: Hur skapar vi bäst möjligheter för ett välfungerande demokratiskt samtal i framtiden?

Åsa Wikforss
Carl Heath, senior researcher på RISE, Research Institutes of Sweden
Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör på Myndigheten för press, radio och tv
Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google i Sverige

Moderator: Robin Vetter

09:55 - Tack och hej!

Robin Vetter avslutar morgonen med en kort summering.

Eventet är online och kostnadsfritt

Anmäl dig här

Åsa Wikforss
Professor i teoretisk filosofi

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, ledamot i Svenska Akademien och författare till böckerna Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender och Därför demokrati : Om kunskapen och folkstyret.

Läs mer

Carl Heath
senior forskare på RISE med ett fokus på samhällets digitala strukturomvandling, demokrati och livslångt lärande

Carl Heath är senior forskare på RISE med ett fokus på samhällets digitala strukturomvandling, demokrati och livslångt lärande. Carl har tidigare varit särskild utredare att värna det demokratiska samtalet, och ledde då en nationell samling för medie- och informationskunnighet. Carl hörs också i podden Livslångt som finns där poddar finns.

Läs mer

Charlotte Ingvar-Nilsson
Generaldirektör, Myndigheten för press, radio och tv

Charlotte Ingvar-Nilsson är generaldirektör för Myndigheten för press, radio och tv sedan 2017. Myndigheten arbetar för yttrandefrihet och en mångfald på mediemarknaden där konsumenten ska ha tillgång till ett brett och tillgängligt utbud i radio, tv och nyhetsmedier. Charlotte sitter även i styrelsen för ERGA, European Regulators Group for Audiovisual Media Services, och har en bred och djup erfarenhet av medierelaterade frågor.

Läs mer

Sara Övreby
Samhällspolitisk chef, Google i Sverige

Sara Övreby är Samhällspolitisk chef på Google i Sverige. Sedan 2020 är hon ordförande i Internationella Handelskammarens (ICC) kommitté för digital ekonomi. Sara har bakgrund som politisk rådgivare i Europaparlamentet och som pressekreterare på Regeringskansliet. Innan hon kom till Google arbetade Sara som Global Public Affairs Manager på Scania.

Läs mer

Robin Vetter
Community Manager på Goto 10 Stockholm, Internetstiftelsen

Robin är ansvarig community manager för Goto 10 i Stockholm. Han har en bakgrund som journalist och har tidigare arbetat som digitaliseringsexpert på tankesmedjan Fores.

Läs mer

Internetstiftelsen i samarbete med

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Bland annat genom den kostnadsfria lärresursen Digitala lektioner och den folkbildande tjänsten Internetkunskap.

RISE Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för press, radio och tv arbetar för yttrandefrihet och mångfald på mediemarknaden, där flera röster kommer till tals och att konsumenten ska ha tillgång till ett brett och tillgängligt utbud i radio, tv och nyhetsmedier.

Google

Our mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.

Myndigheten för psykologiskt försvar

Myndighetens för psykologiskt försvar värnar det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.

#ViMåstePrata

#ViMåstePrata stärker folkbildningens demokratiarbete. Vi står upp för det demokratiska samtalet och skapar material och möten för att stärka demokratins motståndskraft. Länk till #ViMåstePrata demokratibank.

Mediekompass

Mediekompass uppgift är att hjälpa skolan med undervisning i frågor som rör medie- och informationskunnighet – MIK – som exempelvis journalistik och nyhetsmedier. Bakom Mediekompass står svenska medieföretag och TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna).

Ung Media Sverige

Ung Media Sverige är ett ideellt riksförbund för dig som är ung och intresserad av medieproduktion. Gör du kanske film, har en podcast, vlogg, blogg, webbtidning eller fotograferar? Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för dig – och alla typer av ungdomsmedier.

Digidel

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk. Den här länken tar dig till Digidels kunskapsbank.

MIK Sverige

Nätverket MIK Sverige arbetar för att stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige genom att utveckla kunskapen, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området. Nätverket koordineras av Statens medieråd på uppdrag av regeringen. I MIK Sveriges kunskapsbank finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet.